New To The Team, Satellit, Thun 7.12.2023 - 17.01.2024.